Taxe 2017-2018

Taxa şcolară anuală pentru clasele 0 – XII este de 3 000 lei, iar la grădiniţă este de 2 000 lei. Taxa poate fi achitată integral în primele zece zile ale anului şcolar, beneficind de o reducere de 100 lei. În cazul achitării lunare, taxa se plăteşte până în data de 10 a fiecărei luni.

Familiile cu doi copii în şcoala noastră beneficiază de o reducere, taxa şcolară fiind 2500 lei / an pentru copilul şcolar şi 1700 lei / an pentru copilul preşcolar.

Familiile cu mai mult de doi copii în şcoala noastră vor avea o taxă de 2 000 lei / an pentru copiii şcolari, respectiv 1 300 lei / an pentru copiii preşcolari.

Taxa se poate achita prin bancă sau la secretariat

Datele de identificare ale şcolii: Liceul Teoretic Dr Lind, CIF: 32712716, BCR cont LEI RO57RNCB0188150324880001, Adresa: Str. Principală 222, Localitatea Câmpeniţa, Jud Mureş.

Cazurile speciale se pot discuta, la cerere, în Consiliul de Administraţie al şcolii. Taxa de transport face obiectul unui contract separat care se va încheia cu Asociaţia Educaţie pentru o Viaţă Sănătoasă şi se va plăti tot la secretariat.

Supravegherea copiilor după teme se oferă doar celor de la grădiniţă şi ciclul primar. Înscrierea pentru supraveghere după ore se face în baza unei cereri la educator sau învăţător. Taxa pentru supraveghere este de 50 lei pe lună, indiferent de numărul zilelor dintr-o lună. Se achită la secretariat şi acoperă serviciul cuprins între orele 12:40 -14.15.

Leave a Reply

Your email address will not be published.