Oferta educationala

ANUL ŞCOLAR 2015-2016

În anul şcolar 2015-2016, Liceul Teoretic „Dr. Lind” asigură educație de la grădiniță până la liceu, având în componență: trei grupe de preșcolari, dintre care 2 în limba maghiară, opt clase pentru ciclul primar, dintre care 3 in limba maghiară, cinci clase pentru ciclul gimnazial, dintre care una în limba maghiară și 6 clase de liceu, specializarea Științe ale naturii și Științe sociale.

PROGRAMUL DE STUDIU

GRĂDINIŢĂ

 1. Activităţi de predare-învăţare în limba română şi maghiară
 2. Discipline facultative: pian
 3. Discipline optionale: Learning English throught songs and games; Educaţie pentru sănătate
 4. Activităţi extracurriculare.

Programul se desfăşoară între orele 8-12.

PRIMARĂ

 1. Activitati de predare-învăţare în limba română şi maghiară;
 2. Discipline facultative: pian, blockflote, cor, jocuri sportive;
 3. Discipline opţionale: Learning English throught songs and games
 4. Activitati extracurriculare.

Programul se desfăşoară între orele 8-13 .

GIMNAZIU ŞI LICEU

 1. Activitati de predare-învăţare în limba română și maghiară
 2. Discipline facultative: pian, cor, jocuri sportive
 3. Discipline opţionale:
 • Educaţie pentru sănătate
 • Cultura plantelor
 • Limba maghiară

4. Activitati extracurriculare.

Programul se desfăşoară între orele 8-14.
La baza organizării disciplinelor stă Planul cadru de învăţământ aprobat de M.E.N.
Disciplinele obligatorii sunt predate după Curriculum de Stat (programe, manuale, manuale auxiliare etc.), conform structurii orare a fiecărei clase.
Disciplinele sunt predate de personal didactic calificat:

 • Grădiniţă– 3 educatoare;
 • Ciclul primar– 8 învăţătoare, 1 profesor de sport, 3 profesori de limba engleză.

OFERTE

 • Liceul dispune de o bibliotecă cuprinzând 4166 de volume.
 • Liceul beneficiază de 5 laboratoare dotate, menite să asigure calitate actului educaţional.
 • Teren de sport