Contact

Liceul Teoretic Dr. Lind
O.P. Ceuaşu de Câmpie
Câmpeniţa, 222, cod 547142
telefon/fax: 40-265-324332
mobil: 40-743-137829
email: liceuldrlind@yahoo.ro
C.U.I. 32712716
Cont RO23BTRL02701205116705XX
Banca Transilvania, sucursala Tg. Mureş