logo

+4 0265 324 332

office@drlind.ro

Ceuasu de Campie

Campenita, 222

08:00 - 14:00

Luni - Vineri

logo

0774 641 076

liceuldrlind@yahoo.ro

Strada Principală nr. 222

Câmpenița, Jud. Mureș

Luni - Vineri:

08:00-15:00

Istoricul școlii

ISTORICUL ȘCOLII

Liceul Teoretic „Dr. Lind” asigură o educaţie creştină de calitate şi  învăţământ de la grădiniţă până la liceu.

Această şcoală îşi are începutul în anul 2001, când a primit autorizaţia de funcţionare din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş pentru ciclul primar. Ea  s-a înfiinţat ca urmare a efortului realizat de Centrul de Sănătate şi Medicină Preventivă Herghelia de a asigura un învăţământ de calitate care să contribuie la o dezvoltare echilibrată a copiilor din această zonă rurală. Acest efort a fost apreciat în mod deosebit de o familie de pacienţi veniţi, din SUA, la tratament – Dr. Andrew şi Edith Lind. Dat fiind debutul modest al şcolii şi accesul oarecum anevoios, mai ales pe timp de iarnă, dânşii au hotărât să sponsorizeze construcţia unei şcoli tot în această zonă rurală, dar cu o locaţie care să asigure un acces uşor precum şi posibilităţi de dezvoltare. Astfel s-a construit o şcoală în satul Câmpeniţa, com. Ceuaşu de Câmpie, care a fost dată în folosinţă în septembrie 2004.

Tot în vara anului 2004 s-a înfiinţat filiala Mureş a Asociaţiei ”Educaţie pentru o viaţă sănătoasă” din Harghita. Această asociaţie avea înfiinţată Şcoala Generală cl. I-VIII, „Muntele de Foc” Hagota, şcoală care a fost mutată în clădirea nouă din Câmpeniţa şi  a asimilat  elevii şcolii Centrului de Sănătate şi Medicină Preventivă, din Herghelia.

În vara anului 2007, şcoala primeşte autorizaţia de încredere pentru liceu prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1683/02.08.2007 în urma evaluării realizate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Invăţământului Preuniversitar. Începând cu anul şcolar 2007-2008, Liceul Teoretic „Muntele de Foc” asigură educaţie elevilor de liceu, în cadrul specializării ştiinţele naturii.

În luna decembrie a anului 2010, liceul primeşte acreditarea pentru nivelurile de învăţământ „primar” şi „gimnazial” prin  Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sportului nr. 5925/28.12.2010  în urma evaluării realizate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Invăţământului Preuniversitar.

În anul şcolar 2011-2012 Liceul Teoretic „Muntele de Foc” îşi schimbă denumirea în Liceul Teoretic „Dr. Lind”, în urma deciziei  Consiliului de Administraţie, aprobată de Consiliul Local, Ceuașu de Câmpie, prin hotărârea nr.13 din 29.03.2012.

În vara anului 2012,  Liceul Teoretic „Dr. Lind” primeşte autorizaţia de încredere pentru nivelul liceal, specializarea ştiinţe sociale, prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5844/26.09.2012.

În anul 2014, liceul primește acreditarea pentru nivelul de învățământ liceal, profilul real, specializarea științe ale naturii, forma de învățământ cu frecvență zi, prin OMEN nr.4507 /02.09.2014.

Din 2001 şi până în prezent cifra de şcolarizare a crescut  continuu, ajungând în  anul şcolar 2022-2023 la 154 de  elevi.