logo

+4 0265 324 332

office@drlind.ro

Ceuasu de Campie

Campenita, 222

08:00 - 14:00

Luni - Vineri

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Oferta educationala

ANUL ŞCOLAR 2020-2021

 

În anul şcolar 2020-2021, Liceul Teoretic „Dr. Lind” asigură educație de la grădiniță până la liceu, având în componență: două grupe de preșcolari (limba română și limba maghiară), nouă clase pentru ciclul primar, dintre care patru in limba maghiară, șase clase pentru ciclul gimnazial dintre care două în limba maghiară și patru clase de liceu, specializarea științe ale naturii.

GRĂDINIŢĂ

 1. Activităţi de predare-învăţare în limba română şi maghiară
 2. Discipline facultative: pian
 3. Discipline opționale: Educaţie pentru sănătate
 4. Activităţi extracurriculare

PRIMARĂ

 1. Activitati de predare-învăţare în limba română şi maghiară
 2. Discipline facultative: pian, cor, blokflote
 3. Discipline opţionale: English Through Songs and Games(cls. 0 A, I-a A, a II-a A), Mai întâi caracterul (cls. a III-a A, a IV-a A)
 4. Activitati extracurriculare

GIMNAZIU ŞI LICEU

 1. Activități de predare-învățare în limba română și în limba maghiară
 2. Discipline facultative: pian, cor
 3. Activități practice: Agricultură și muncă utilă, înfrumusețarea școlii, slujire și misiune.
 4. Activități extracurriculare
 5. Opționale: Germană prin cântec și joacă(cls a V-a A, a VI-a A), Strategii de învățare (cls. a  V-a B), Cultura plantelor/Cooking Class (cls IX – XII), Gândește, alege, trăiește (cls. a XI-a), Character First (cls. a XII-a)

Programul se desfășoară între orele 8:30-14:30.
La baza organizării disciplinelor sunt principiile biblice cu privire la educație. Programul zilnic începe cu studiu Bibliei atât pentru profesori  cât și pentru elevi.
Disciplinele sunt predate de personal didactic calificat:

 • Grădiniţă– 2 educatoare;
 • Ciclul primar– 9 învăţătoare, 1 profesor de limba engleza
 • Ciclul gimnazial și liceu – 15 profesori

OFERTE ȘI DOTĂRI

 • Liceul dispune de o bibliotecă cuprinzând 4166 de volume
 • Liceul beneficiază de 5 laboratoare dotate, menite să asigure calitate actului educațional
 • Teren de sport
 • Solar, grădină
 • Livadă
 • Bucătărie pentru ore de gătit
 • Elevii au șansa să participe în proiecte misionare și sociale
 • Ore de pian
 • Ansamblu de blokflote
 • Actiuni Tinserv (proiecte sociale in comunitate cu elevii)
 • Concerte corale
 • Excursii tematice și de recreere